Nutriox og bekæmpelse af svovlbrinte

Bekæmpelse af svovlbrinte med Nutriox

Svovlbrinte er en stor udfordring i biogasanlæg og spildevandsledninger – både det industrielle spildevand såvel som det kommunale. Hos Dankalk K/S er vi eksperter i løsninger til svovlbrintebekæmpelse, herunder med Nutriox. Derudover er vi også leveringsdygtige i skumdæmpere, aktiv kul og produkter til at hæmme bl.a. struvit– og kalkbelægninger.

Svovlbrinte

Gasarten viser sig ofte ved den grimme lugt, der opstår ved selv lave koncentrationer. Selvom lugten ikke er behagelig, så er det dog langt fra det værste problem. Svovlbrinte er nemlig giftig og korrosiv. Derfor resulterer høj koncentration af svovlbrinte i et farligt arbejdsmiljø og ødelæggelse af kloakledninger og andre metal- og betonkonstruktioner.

Bekæmpelse af struvit med zetag og svovlbrinte med nutriox

Forebyg med nitratforbindelsen Nutriox

Nitratproduktet Nutriox forebygger svovlbrintedannelsen i dit vandanlæg. Andre produkter binder typisk først svovlen, når den er omdannet til farlige stoffer som svovlsyre eller svovlbrinte. En anden fordel ved Nutriox er, at det ikke påvirker pH-værdien i spildevandet.

Hvorfor opstår problemet?

Svovlbrintedannelse sker typisk i trykledninger, hvor bakterierne i spildevandet ikke har adgang til ilt. Uden ilt anvender bakterierne ofte sulfat i stedet, og det er denne proces der resulterer i svovlbrintedannelse. Hvis der er Nutriox til stede, vil bakterierne dog hellere anvende det til respirationen, og på den måde undgår du den skadelige svovlsyre- og svovlbrintedannelse.

Test om Nutriox kan løse dit problem med svovlbrinte

Hvis du ønsker at få testet om Nutriox er en god løsning for jer, så kontakt os på telefon (+45) 33 68 74 00 eller via kontaktformularen. Du kan også finde kontaktinformationer på vores konsulenter under fanen Rådgivning.