Røggasrensning med hydratkalk

Røggasrensning og forbrændingsanlæg

Miljøvenlige absorbenter til røggasrensning

Dankalk K/S har udviklet en række miljøvenlige absorbenter til røggasrensning på kraftværker. Røggassen fra kraftværker renses i dag, ved at man blæser alm. kalk eller hydratkalk ind i røggassen, eller ved at man bruger en vådvasker og efterfølgende renser vandet med kalk og fældningskemikalier.

Formindsk forbruget af Natriumlud

Her kan man med stor fordel anvende Danchalk®, da den har en højere reaktivitet end tilsvarende produkter, der findes på markedet.

Ved brug af Danchalk® har forsøg vist, at man kan reducere forbruget af Natriumlud med op til 70%.

Kontakt os for at høre mere

Røggasrensning af biogas med nutriox mod svovlbrinte

Absorbenter til røggasrensning

Til rensning af røggas udnyttes absorbenternes reaktivitet og overfladeareal, til at flytte miljøbelastende stoffer og tungmetaller fra gassen og over i et flydende eller fast medie. Dankalk sælger hovedsageligt danchalk® eller hydratkalk til røggasrensning. Kalkprodukterne er særligt konkurrencedygtige, da deres høje reaktivitet gør dem kosteffektive samtidig med at kalken hæver pH i processen, så der kan spares lud i behandlingen af den sure røggas. Hvis du vil vide mere om vores produkter, kan du kontakte vores konsulenter – deres oplysninger kan findes under fanen rådgivning.

Kemi til spildevand fra røggasrensning

Udover absorbenter til selve røggassen kan Dankalk også assistere med produkter til rensning af scrubber- og skyllevand. Spildevandet fra røggasrensningen skal overholde krav til en lang række miljøbelastende stoffer. Vi leverer kemi og hjælpestoffer til renseprocessen.

Polymer

Udfældning af partikler

Partikler i spildevandet fjernes ofte med et båndfilter. Inden partiklerne kan fjernes, er der behov at binde partiklerne sammen i større flokke. Dette gøres ofte med polymer. Dankalk har stor erfaring med emnet og en bred vifte af polymerprodukter, der egner sig til denne proces. Vi leverer i dag polymer til en lang række forbrændingsanlæg og har stor erfaring med test og udvælgelse af de rigtige produkter.

Du er altid velkommen, til at kontakte Dankalk på hovednummeret under fanen kontakt eller henvende dig til en af vores konsulenter under fanen rådgivning.

Fældningskemikalier

Forbedret udfældning

Fældningskemikalier er i nogle tilfælde nødvendige, for at danne gode partikler i samarbejde med polymer. Kemikalierne er også med til at danne bedre flokke og udfælde flere problematiske stoffer. Dankalk sælger både jern- og aluminiumbaserede fældningsprodukter og vi hjælper gerne med at teste og anbefale egnede produkter.

Udfældning af tungmetaller kræver kontrol med kemikaliedosering og pH. Dankalk er klar med vejledning og faglig sparring. Du kan finde de relevante medarbejdere under fanen rådgivning.

Skumdæmpere

Udfordringer med skumdannelse?

Nogle anlæg oplever udfordringer med skumdannelse fra diverse reaktorer og i særdeleshed fra scrubbere. Skummet kan hæmme processen eller periodisk løbe ovenud af tanken og være til gene for personalet. Med skumdæmpere fra Dankalk, kan man med små doseringer kontrollere skumdannelsen. Specialprodukter klarer sig normalt bedre end traditionelle olie- eller sæbeprodukter, da de er udviklet specifikt til formålet. Specialprodukterne er mere effektive og du kan derfor oftest spare på den nødvendige doseringsmængde. Vi kommer gerne og tester vores portefølje af skumdæmpere, for at finde den rigtige løsning til dig.

Du er altid velkommen, til at kontakte Dankalk på hovednummeret under fanen kontakt eller henvende dig til en af vores konsulenter under fanen rådgivning.

Belægningshæmmere

Spar tid på vedligehold og forlæng levetiden for dit sandfilter

Struvit- og kalkbelægninger kan under tiden være med til at tilstoppe rør og “cementere” sandfiltre. Belægninger øger det nødvendige tryk i rørsystemer og kan udfordre kapaciteten i renseprocessen. Derudover kan nogle belægninger binde sig til filtermaterialet i sandfiltre, hvilket medfører at filteret lukker til og bliver hårdt. Du kan spare anlægget for mange af disse problemer, ved at dosere en belægningshæmmer. Belægningshæmmere sætter sig på de problematiske partikler og sørger for, at de ikke kan binde sig til diverse overflader. Dette betyder også at du ikke oplever dannelse af hård belægning på indersiden af tanke og beholdere. Du kan altså spare værdifuld vedligeholdelsestid, udskiftning af filtermaterialer og tilstoppede rør.

Dankalk sælger også produkter, der kan fjerne besværlige belægninger.

Du er altid velkommen, til at kontakte Dankalk på hovednummeret under fanen kontakt eller henvende dig til en af vores konsulenter under fanen rådgivning.

Aktivt kul

Aktiv kul til polering af spildevand og gas

Aktiv kul anvendes til polering af spildevand, biogas og røggasser. Spildevand fra renseanlæg, industrivirksomheder og biogasanlæg filtreres ofte med aktiv kul, for at fjerne svært nedbrydelige komponenter (f.eks. organiske mikroforureninger). Det kan også anvendes til filtrering af biogas eller røggasser fra forbrændingsanlæg og industrier i bred forstand, hvor formålet er at rense gassen for små mængder af kritiske stoffer (f.eks. svovlbrinte).

Du er altid velkommen, til at kontakte Dankalk på hovednummeret under fanen kontakt eller henvende dig til en af vores konsulenter under fanen rådgivning.

Kontakt os også for at høre mere om mulighederne med kalk og hydratkalk ved røggasrensning.