Rådgivning

Lad os rådgive dig, til lige netop dine behov

Vi sætter en ære i at levere god rådgivning omkring vore produkter

Dankalks produkter er alsidige og kan anvendes i mange sammenhænge. Derfor er der ofte behov, for at kunne få en rådgivning til den proces produktet er købt til.

Hos Dankalk K/S uddanner vi løbende vores personale i, at kunne give vore kunder den bedst mulige rådgivning indenfor de specifikke områder produkterne bruges.

Konsulenter hos Dankalk K/S

Konsulenterne hos Dankalk K/S står gerne til rådighed for dig, med vejledning i brugen af vores produkter.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vore konsulenter nedenfor, eller på telefon: 33 68 74 00

Jens Søndergaard er direktør og kan rådgive om røggasrensning af biogas med nutriox mod svovlbrinte

Jens Søndergaard
Direktør
Lokation: Aggersund
Afdelinger: Direktion, Ledelse, Salg & Marketing
Direkte+45 33 68 74 00
Mobil
+45 21 29 84 14
E-mail
dankalk@dankalk.dk
Speciale: Foderstoffer, Grovvarehandel, Landbrug

Jens er Dankalk K/S’ administrerende direktør.
Fagligt er Jens uddannet landbrugstekniker og har en vidtfavnende kendskab til landbrugssektoren.
De primære fagområder, der håndteres af Jens er:
 • Jordbrugskalk til forbedring af jordens reaktionstal
 • Optimering af magnesiumdosering med magnesium- og dolomitkalk
 • Hygiejnisering og forbedring af dyrevelfærd med kalk
 • Kalkholdige foderkomponenter til kvæg, svin og fjerkræ
 • Fillerprodukter til beton- og asfaltindustrien samt byggematerialer
Orla U. Jensen har styr på jernklorid og praestol samt bekæmpelse af struvit

Orla Ulstrup Jensen
Produktchef
Lokation: Aggersund
Afdelinger: Salg & Marketing
Direkte+45 33 68 74 00
Mobil+45 40 11 12 84
E-mailouj@dankalk.dk
Speciale: Industri, Rensningsanlæg og lugtkontrol

Fagligt har Orla stor erfaring med kemi og spildevand, som han i næsten 30 år har beskæftiget sig med.
Hos dankalk K/S arbejder Orla især med Praestol®, Zetag og Magnafloc polymer, fældningskemikalier, aktive kul og kalk, primært inden for miljøområdet, blandt andet rensningsanlæg, spildevand, biogas og affaldsforbrænding,.
Orla har stor viden om kemi og spildevand, og vejleder bl.a. kunderne om følgende processer:
 • Slamafvanding og sedimentation med polymer samt gylleseparation
 • Fældningskemikalier til kemisk fosforfældning og koagulering af industrielt spildevand
 • Svovbrintebekæmpelse med Nutriox® (nitratprodukt) og jernforbindelser
 • Belægningskontrol – særligt Struvit- og kalkbelægninger
 • Skumdæmpning
 • Alkalinitetsforbedring og slamhygiejisering med kalkprodukter
 • Luft-, gas- og vandrensning med aktive kul

Poul Licht
Salesmanager
Lokation: Omya Malmø
Direkte+46 40 20 67 37
Mobil+45 40 38 91 95
E-mailpoul.licht@omya.com

Poul Licht er Sales manager for Omya og tilknyttet dankalk som specialist indenfor kalk til beton produktion.
Omya arbejder meget med udvikling af kalk produkter til beton på Europæisk plan, et arbejde Poul har deltaget i igennem mange år.
Poul deltager desuden i udvalgsarbejde indenfor Betonindustrien i Danmark og er en kendt person i branchen.

Thomas Krog
Teknisk salgsingeniør
Lokation: Aggersund
Afdeling: Rådgivning og salg af tekniske løsninger til spildevandsprocesser ved rensnings- og biogasanlæg og røggasrensning.
Speciale: Rensningsanlæg, lugtkontrol samt rensning af spildevand og slam for miljøskadelige stoffer.

Fagligt er Thomas uddannet civilingeniør i Vand og Miljø med speciale i optimering af slutafvandingen på renseanlæg. Hos dankalk K/S arbejder Thomas på miljøområdet med følgende processer:
 • Optimering af afvandingen med polymer på såvel kommunale som industrielle renseanlæg
 • Fældning af bl.a. Fosfor med Jern- og polyaluminiumklorid
 • Svovlbrintebekæmpelse og -forebyggelse i både kloakledninger og på biogasanlæg
 • Skumdæmpning
 • Røggasrensning på kraftværker og forbrændingsanlæg
 • Forbedring af alkalinitet med kalkprodukter
 • Luft og gasrensning med aktive kul
 • PFAS i spildevand