DK EN

Rådgivning

Vi ser en ære i god rådgivning omkring vore produkter

dankalk K/S produkter er alle produkter, der kan bruges i mange sammenhænge, derfor er der også ofte behov for, at kunne få en rådgivning om netop det produkt, der er købt hjem.

Hos dankalk K/S uddanner vi løbende vores personale i, at kunne give vore kunder den bedst mulige rådgivning indenfor de specifikke områder produkterne bruges.

Konsulenter hos dankalk K/S

Konsulenterne hos dankalk K/S står gerne til rådighed for dig, med vejledning af vores produkter.

Du er til hver en tid velkommen til at kontakte en af vore konsulenter nedenfor, eller på telefon: 33 68 74 00

Foto, jso

Jens Søndergaard
Direktør
Direkte: +45 33 68 74 00
Mobil
: +45 21 29 84 14
E-mail
: dankalk@dankalk.dk
Lokation
: Aggersund
Afdelinger: Direktion, Ledelse, Salg & Marketing
Speciale: Foderstoffer, Grovvarehandel, Landbrug

Jens er dankalk K/S’ administrerende Direktør.
Fagligt er Jens uddannet landbrugstekniker og har en vidtfavnende kendskab til landbrugssektoren.

Han er blandt andet primus motor for nytænkning af salg af jordbrugskalk.

Orla Jensen
Produktchef
Lokation: Aggersund
Afdelinger: Salg & Marketing
Direkte: +45 33 68 74 00
Mobil: +45 40 11 12 84
E-mail: ouj@dankalk.dk
Speciale: Industri, Rensningsanlæg og lugtkontrol

Fagligt har Orla stor erfaring med kemi og spildevand, som han i næsten 30 år har beskæftiget sig med.

Hos dankalk K/S arbejder Orla især med Praestol® polymer, fældningskemikalier, aktive kul og kalk, primært inde for miljøområdet, blandt andet rensningsanlæg, spildevand, biogas og affaldsforbrænding,.

Orla har stor viden om kemi og spildevand, og vejleder kunderne om bl.a. følgende processer:

 • Slamafvanding og sedimentation med polymer samt gylleseparation
 • Fældningskemikalier til kemisk fosforfældning og koagulering af industrielt spildevand
 • Svovbrintebekæmpelse med Nutriox® nitratproduktet og jernforbindelserne
 • Belægningskontrol – særligt Struvit- og kalkbelægninger
 • Skumdæmpning
 • Alkalinitetsforbedring og slamhygiejisering med kalkprodukterne
 • Luft, gas og vandrensning med aktive kul

Jonas Aagaard
Produktkonsulent
Lokation: Aggersund
Afdelinger: Salg & Marketing
Mobil: +45 51 76 42 55
E-mail: jad@dankalk.dk
Speciale: Røggasrensning, renseanlæg, industri og miljøprojekter

Jonas er uddannet Civilingeniør i kemi og bioteknologi og har speciale indenfor spildevand og renseteknologier.

Hos Dankalk K/S bidrager Jonas primært indenfor slambehandling, røggasrensning og svovlbrinte bekæmpelse

Jonas fokuserer på at vejlede kunder i implementering af produkter i renseprocesser og miljø- og optimeringsprojekter. Vejledningen kan bl.a. være indenfor disse områder:

 • Produkter og kemikalier til røggasrensning og efterfølgende vandbehandling
 • Slamafvanding og sedimentation med polymer samt gylleseparation
 • Fældningskemikalier til kemisk fosforfældning og koagulering af industrielt spildevand
 • Svovbrintebekæmpelse med Nutriox® nitratproduktet og jernforbindelserne
 • Belægningskontrol – særligt Struvit- og kalkbelægninger
 • Skumdæmpning
 • Alkalinitetsforbedring og slamhygiejisering med kalkprodukterne
 • Luft, gas og vandrensning med aktive kul

Poul Licht
Salesmanager
Lokation: Omya Malmø
Direkte: +46 40 20 67 37

Mobil: +45 40 38 91 95
E-mail: poul.licht@omya.com

Poul Licht er Sales manager for Omya og tilknyttet dankalk som specialist indenfor kalk til beton produktion.
Omya arbejder meget med udvikling af kalk produkter til beton på Europæisk plan, et arbejde Poul har deltaget i igennem mange år.

Poul deltager desuden i udvalgsarbejde indenfor Betonindustrien i Danmark og er en kendt person i branchen.

Skriv til os

Vil du have et uforpligtende tilbud eller bare har et spørgsmål, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig!