DK EN

Produkter indenfor landbrug

Produkter indenfor landbrug

Nedenfor kan du se de produkter dankalk leverer indenfor landbrug.
Klik på produktnavnet for at se en yderligere beskrivelse, samt downloade data- og sikkerhedsblade.

Danchalk®

CaCO3 – Landbrug

Produktet er af skrivekridttypen, der primært er udvundet under grundvandsspejlet og udmærker sig ved at være særdeles reaktiv.

Ved anvendelse af Danchalk® til foderfremstilling opnåes der en ekstrem god optagelse af Calciumcarbonat. Danchalk® fra dankalk er meget let optagelig i dyrenes tarme og har en særdeles høj udnyttelsesgrad.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Jordbrugskalk, Magnesiumkalk
 • Dolomitkalk, Havekalk
 • Foderkridt, Flydende danchalk®
 • Mineralkridt F-12, Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin, Brændt kalk
 • Hydratkalk, Danchalk®

Dolomitkalk

CaCo3/MgCo3 – Landbrug

Produktet er en stenkalk, som er knust og fint formalet. Den fine formaling bevirker at spredningen er særdeles vanskelig, derfor foretages der en mekaniske blanding med skrivekridt for at forbedre sprede egenskaberne.
Dolomitkalken anvendes som en magnesiumkilde til planterne.

Dolomitkalk er den billigste magnesiumkilde til landbruget.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Alpine Fin, Jordbrugskalk
 • Magnesiumkalk, Dolomitkalk
 • Havekalk, Foderkridt
 • Flydende danchalk
 • Mineralkridt F-12, Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin, Hydratkalk

Flydende danchalk®

CaCO3 – Landbrug

Produktet er af skrivekridttypen, der primært er udvundet under grundvandsspejlet og udmærker sig ved at være særdeles reaktiv.

Ved anvendelse af flydende danchalk® til foderfremstilling opnåes der en ekstrem god optagelse af Calciumcarbonat.
I kraft af den højere optagelse, nedsætter nogle kunder normaldoseringen af foderkridt med 20%.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Jordbrugskalk, Magnesiumkalk
 • Dolomitkalk, Havekalk
 • Foderkridt, Flydende danchalk®
 • Mineralkridt F-12, Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin, Brændt kalk
 • Hydratkalk, Danchalk®

Foderkridt

CaCO3 – Landbrug

Produktet fremstilles af skrivekridt, som knuses, tørres, pulveriseres og sigtes.

Foderkridt anvendes i dag som Ca kilde i dyrefoder. Da foderkridten fra dankalk er meget let optagelig i dyrenes tarme har foderkridten en meget høj udnyttelsesgrad.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Jordbrugskalk, Magnesiumkalk
 • Dolomitkalk, Havekalk
 • Foderkridt, Flydende danchalk®
 • Mineralkridt F-12, Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin, Brændt kalk
 • Hydratkalk, Danchalk®

Hydratkalk

Ca(OH)2 – Landbrug

Hygiejnisering med Hydratkalk
-nedsæt bakteriefloraen i svinestalden (anbefales af danske veterinærer)

Hydratkalk er et gammelt kendt produkt, som har været anvendt til desinfektion igennem flere århundrede. Hydratkalk blev f.eks. anvendt til bekæmpelse af den store kolera epidemi i 1853. Idag bruges Hydratkalk også i forbindelse med desinfektion efter sanering for DT 104.
Hydratkalk fjerner effektiv patogener, såsom salmonella, virus og en del parasitter som bl.a. bændelorm (Taenia).

Det anbefales derfor, at anvende hydratkalk til hygiejnisering i stalden efter grundig rengøring. Der sprøjtes rigelige mængder hydratkalk ned imellem spalterne, således at pH kortvarigt hæves til 11-13 i den mængde gylle, der er tilbage. Vægge og inventar oversprøjtes ligeledes, hvorefter der efterskylles med vand.

Før opblandingen SKAL sikkerhedsdatabladet for Hydratkalk grundigt gennemlæses.

Det anbefales at anvende ca. 30-50 kg Hydratkalk opblandet i 200 l. vand pr. m3 gylle.
Opblanding i vand anbefales altid før brug i stalden. Det er nødvendigt at have god ventilation. Ved hygiejnisering skal det staldafsnit, der behandles være tomt og der må ALDRIG sprøjtes direkte på dyr.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Alpine Fin
 • Jordbrugskalk
 • Magnesiumkalk
 • Dolomitkalk
 • Havekalk
 • Foderkridt
 • Flydende danchalk
 • Mineralkridt F-12
 • Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin
 • Hydratkalk

Jordbrugskalk 0-20

CaCO3 – Landbrug

Dansk kalk har en meget høj kvalitet.

Jordbrugskalken regulerer PH Værdien i jorden så afgrøderne bedst muligt udnytter de mikro og makro næringsstoffer der er tilstede i jorden eller de der tilføres via gødning. Derudover tilfører jordbrugskalken calcium som er et vigtigt næringsstof til planterne. Jordbrugskalk virker derudover struktur forbedrende.

En analyse af jorden kan også foreskrive næringsstoffet magnesium. Magnesium er særlig vigtig hvor afgrøderne anvendes til kvægfoder. I sådanne tilfælde anbefales det at anvende magnesiumkalk.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Jordbrugskalk, Magnesiumkalk
 • Dolomitkalk, Havekalk
 • Foderkridt, Flydende danchalk®
 • Mineralkridt F-12, Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin, Brændt kalk
 • Hydratkalk, Danchalk®

Jordbrugskalk 0-5

Bag om dankalk K/S

Hvor stammer vores kridt fra?
Kridtlag i jorden er dannet af milliarder og atter milliarder af mikroskopiske kalkskaller fra bittesmå organismer, kaldet cocolitter, der levede i havet for mange millioner år siden.

Læs mere

Oplev vores produkter

Vi leverer vores produkter bl.a. til kraftværker, affaldsforbrænding, renseanlæg, biogasanlæg, asfalt, beton, stokerfyr, plast, maling, farve, og landbruget. Her kan du læse mere om vores produkter.

Få den rette rådgivning

Vi uddanner vores personale i, at give vore kunder den bedst mulige rådgivning indenfor de specifikke områder produkterne bruges.

Læs mere

Info om vores kalkværker

dankalk K/S har foruden kalk arealerne ved Aggersund på ca. 300 ha, også yderligere 2 kalkbrud som er beliggende i Mjels og Batum.

Læs mere

Magnesiumkalk 2,5% & 5%

CaCo3/MgCo3 – Landbrug

Magnesium kalk 2,5% og 5 % fra dankalk indeholder en blanding af jordbrugskalk og den magnesiumholdige dolomitkalk.

Magnesiumkalk er fordelagtig. Den kombinere kalkning med magnesiumtilførelsen i en proces så omkostningerne bliver væsentlig lavere end ved at tilfører magnesium i handelsgødning.

Magnesiumkalk 2,5% fra Aggersund indeholder 25 Kg. magnesium pr. ton. Der skal 25 Kg. magnesium pr. ha. til at hæve magnesium tallet en enhed.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Jordbrugskalk, Magnesiumkalk
 • Dolomitkalk, Havekalk
 • Foderkridt, Flydende danchalk®
 • Mineralkridt F-12, Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin, Brændt kalk
 • Hydratkalk, Danchalk®

Magnesiumkalk 5%

Bag om dankalk K/S

Hvor stammer vores kridt fra?
Kridtlag i jorden er dannet af milliarder og atter milliarder af mikroskopiske kalkskaller fra bittesmå organismer, kaldet cocolitter, der levede i havet for mange millioner år siden.

Læs mere

Oplev vores produkter

Vi leverer vores produkter bl.a. til kraftværker, affaldsforbrænding, renseanlæg, biogasanlæg, asfalt, beton, stokerfyr, plast, maling, farve, og landbruget. Her kan du læse mere om vores produkter.

Få den rette rådgivning

Vi uddanner vores personale i, at give vore kunder den bedst mulige rådgivning indenfor de specifikke områder produkterne bruges.

Læs mere

Info om vores kalkværker

dankalk K/S har foruden kalk arealerne ved Aggersund på ca. 300 ha, også yderligere 2 kalkbrud som er beliggende i Mjels og Batum.

Læs mere

Miljøkalk til sengebåse

CaCO3 – Landbrug

Kan du styre celletallet i mælken?
Det kan rettes op med kalk i sengebåsene. Du kan halvere celletallet ved at anvende miljøkalk i sengebåsene.

Miljøkalk giver en god staldmiljø dette har vist sig, når klovbeskæreren har været på besøg. Han lægger ingen forbindinger og der er ingen hævede haser.

Miljøkalken giver tørre og mindre glatte gulve, gode klove, færre sygdomme og mærkbart lavere celletal. Som sidegevinst indeholder gyllen mere kalk, og det skulle efter sigende være nemmere at arbejde med.

Mineralkridt F-10

Hygiejnisering af gylle i gyllebeholder på Minkfarme

Hydratkalk -det perfekte produkt til hygiejnisering

Hygiejnisering af gylle

Gylle kan hygiejniseres ved at hæve pH til 12. Til “standardgylle”, dvs. gylle med et tørstofindhold på 4 pct. skal iblandes hydratkalk ca. 24 kr. pr. ton ( 1 ton = 1 kubikmeter) for at få pH op på 12. Før der anvendes tilsætning af base (hydratkalk) til at hygiejnisere gyllen, skal man sikre sig at pumper m.m. kan tåle det høje pH.

Hygiejnisering af gylle ved øgning af pH
Mængden af Hydratkalk, som er nødvendig for at bringe gyllens pH op på 12, afhænger af gyllens indhold af tørstof. Som tommelfingerregel skal bruges ca. 24 kg Hydratkalk pr. ton/kubikmeter gylle.

Under praktiske forhold kan den krævede mængde Hydratkalk bestemmes på følgende måde:

 • Afvej ca. 300 gram Hydratkalk i en plastikbeholder – bestem vægten af beholder + Hydratkalk til nærmeste gram.
 • Foretag en grundig omrøring af gyllen i gyldebeholderen.
 • Overfør 10 liter af den omrørte gylle til en spand.
 • Hæld ca. halvdelen af den afvejede mængde Hydratkalk over i spanden.
 • Omrør grundigt i gyllen for at opnå en ensartet blanding.
 • Kontrollér blandingens pH ved hjælp af indikatorpapir.
 • Tilsæt yderligere en smule Hydartkalk til blandingen, hvis indikatorpapirets farve ikke svarer til pH 12. Omrør derefter grundigt og kontrollér igen blandingens pH.
 • Fortsæt som angivet under punkt 7 til blandingens pH er nået op på 12.
 • Vej beholderen inkl. den ubrugte mængde Hydratkalk til nærmeste gram.Fratræk beholderens slutvægt fra begyndelsesvægt.
 • Dividér resultatet med 10 – herved fås den mængde Hydratkalk (kg) der skal anvendes pr. kubikmeter.

Den samlede mængde Hydratkalk, som er nødvendig til hygiejnisering af gyllebeholderens indhold bestemmes på følgende måde:

 • Mål gyllebeholderens indvendige diameter. Angiv resultatet i meter.
 • Mål gyllelagets dybde/tykkelse. Angiv resultatet i meter.
 • Beregn mængden af gylle (kubikmeter) som:(gyllebeholderens diameter) x (gyllebeholderens diameter) x (gyllelagets dybde) x 0,79Beregn den nødvendige mængde Hydratkalk (kg).

Eksempel
Til opnåelse af pH 12 i 10 liter gylle medgår ca. 224 gram Hydratkalk
Gyllebeholderens diameter er 16 meter.
Gyllelagets dybde er 3 meter

Mængden af gylle=16 x 16 x 3 x 0.79=606.72 kubikmeter
Den nødvendige mængde Hydratkalk=606.72 x 22,4=13.590,53 ~ 13.600 kg

Inden hygiejnisering finder sted:

Det er vigtigt at der i mindst 2 timer har været omrørt i gyldebeholderen via en omrører
Har der været smitsomme sygdom og derved bakterier i gyllen hygiejniseres gyllen bedst ved anvendelse af Hydratkalk.

Det er muligt at bryde smittekæden fordi Hydratkalk slår virus og bakterier ihjel når gyllens pH hæves til ca. 12.

Hydratkalk blæses direkte, fra et specialrør somdankalk medbringer, ned under gylleoverfladen. Dette gør at der vil være en begrænset støvudvikling under processen. Hent folder om hygiejnierering: Her

Mineralkridt F-12

CaCo3 – Landbrug

F-12 Mineralkridt
Produktet fremstilles af skrivekridt, som knuses, tørres, pulveriseres og sigtes. Mineralkridt F-12 har en grovere struktur end Foderkridt og Mineralkridt F-10. Mineralkridt F-12 anvendes i dag som kalcium kilde i dyrfoder.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Jordbrugskalk, Magnesiumkalk
 • Dolomitkalk, Havekalk
 • Foderkridt, Flydende danchalk®
 • Mineralkridt F-12, Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin, Brændt kalk
 • Hydratkalk, Danchalk®

Stampet Kalk

Ca(OH)2 – Landbrug

Stampet Kalk anvendes bla. til kalkning af bygninger indvendig og udvendig. Den er stærkt basisk og virker derfor desinficerende.
Stampet kalk Skal opbevares frostfrit og i original emballage.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Jordbrugskalk, Magnesiumkalk
 • Dolomitkalk, Havekalk
 • Foderkridt, Flydende danchalk®
 • Mineralkridt F-12, Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin, Brændt kalk
 • Hydratkalk, Danchalk®

Skriv til os

Vil du have et uforpligtende tilbud eller bare har et spørgsmål, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig!