Polymer: Praestol og Zetag

Polymer: Praestol, Zetag og Magnafloc

Polymer bruges til at binde partikler sammen i større flokke, så de efterfølgende kan fjernes fra spildevandet med et båndfilter. Hos Dankalk K/S har vi stor erfaring med en brede vifte af polymerprodukter, der egner sig til denne proces: Praestol, Zetag og Magnafloc.

Bekæmpelse af struvit med zetag og svovlbrinte med nutriox

Et stort udvalg af polymerer

Vi leverer i dag polymer til en lang række forbrændingsanlæg og rensningsanlæg. Her har vi stor erfaring med test og udvælgelse af de rigtige produkter og polymerer. Vores store udvalg af polymerer betyder, at vi har et produkt, der passer til alle behov, og vi forhandler i dag Praestol, Zetag og Magnafloc.

Find den rigtige polymer til din proces

Den rigtige type findes normalt ved laboratorie- og fuldskalatest. Vi leverer blandt andet polymer til bundfældning og slamafvanding inden for kommunalt og industrielt spildevand, kondensat fra sørestaurering og røggasrensning.

Kontakt os for at høre mere om Magnafloc, Praestol og Zetag

Kontakt os i dag, hvis du ønsker en uforpligtende samtale om de udfordringer du har i din proces. Vi kommer gerne ud og tester vores produkter, så vi kan finde den bedste polymer til fuldskalaforsøg og drift. Det giver også dig mulighed for at se effekten af vores polymerprodukter.

Vi kan også hjælpe dig med at undersøge alternative polymerer, hvis du allerede arbejder med en anden en type polymer, men ønsker at prøve for eksmepel Magnafloc, Praestol og Zetag. Det er altid en god ide at få undersøgt dine behov med et par års mellemrum. Ændrede forhold i  maskineri eller driftsforhold kan nemlig have stor indvirkning på den nødvendige type polymer, der skal bruges i dit anlæg. Vi leverer allerede Magnafloc, Praestol og Zetag til en del anlæg i Danmark.

Ring til os på (+45) 33 68 74 00 for en uforpligtende samtale. Vi er klar til at rådgive dig.