DK EN

Hygiejnisering af gylle i gyllebeholder på Minkfarme

Hydratkalk

-det perfekte produkt til hygiejnisering

Hygiejnisering af gylle

Gylle kan hygiejniseres ved at hæve pH til 12. Til “standardgylle”, dvs. gylle med et tørstofindhold på 4 pct. skal iblandes hydratkalk ca. 24 kr. pr. ton ( 1 ton = 1 kubikmeter) for at få pH op på 12. Før der anvendes tilsætning af base (hydratkalk) til at hygiejnisere gyllen, skal man sikre sig at pumper m.m. kan tåle det høje pH.

Hygiejnisering af gylle ved øgning af pH
Mængden af Hydratkalk, som er nødvendig for at bringe gyllens pH op på 12, afhænger af gyllens indhold af tørstof. Som tommelfingerregel skal bruges ca. 24 kg Hydratkalk pr. ton/kubikmeter gylle.

Under praktiske forhold kan den krævede mængde Hydratkalk bestemmes på følgende måde:

 • Afvej ca. 300 gram Hydratkalk i en plastikbeholder – bestem vægten af beholder + Hydratkalk til nærmeste gram.
 • Foretag en grundig omrøring af gyllen i gyldebeholderen.
 • Overfør 10 liter af den omrørte gylle til en spand.
 • Hæld ca. halvdelen af den afvejede mængde Hydratkalk over i spanden.
 • Omrør grundigt i gyllen for at opnå en ensartet blanding.
 • Kontrollér blandingens pH ved hjælp af indikatorpapir.
 • Tilsæt yderligere en smule Hydartkalk til blandingen, hvis indikatorpapirets farve ikke svarer til pH 12. Omrør derefter grundigt og kontrollér igen blandingens pH.
 • Fortsæt som angivet under punkt 7 til blandingens pH er nået op på 12.
 • Vej beholderen inkl. den ubrugte mængde Hydratkalk til nærmeste gram.Fratræk beholderens slutvægt fra begyndelsesvægt.
 • Dividér resultatet med 10 – herved fås den mængde Hydratkalk (kg) der skal anvendes pr. kubikmeter.

Den samlede mængde

Den samlede mængde Hydratkalk, som er nødvendig til hygiejnisering af gyllebeholderens indhold bestemmes på følgende måde:

 • Mål gyllebeholderens indvendige diameter. Angiv resultatet i meter.
 • Mål gyllelagets dybde/tykkelse. Angiv resultatet i meter.
 • Beregn mængden af gylle (kubikmeter) som:(gyllebeholderens diameter) x (gyllebeholderens diameter) x (gyllelagets dybde) x 0,79
 • Beregn den nødvendige mængde Hydratkalk (kg).

Eksempel

Til opnåelse af pH 12 i 10 liter gylle medgår ca. 224 gram Hydratkalk
Gyllebeholderens diameter er 16 meter.
Gyllelagets dybde er 3 meter

Mængden af gylle=16 x 16 x 3 x 0.79=606.72 kubikmeter
Den nødvendige mængde Hydratkalk=606.72 x 22,4=13.590,53 ~ 13.600 kg

Inden hygiejnisering finder sted:

Det er vigtigt at der i mindst 2 timer har været omrørt i gyldebeholderen via en omrører
Har der været smitsomme sygdom og derved bakterier i gyllen hygiejniseres gyllen bedst ved anvendelse af Hydratkalk.

Det er muligt at bryde smittekæden fordi Hydratkalk slår virus og bakterier ihjel når gyllens pH hæves til ca. 12.

Hydratkalk blæses direkte, fra et specialrør somdankalk medbringer, ned under gylleoverfladen. Dette gør at der vil være en begrænset støvudvikling under processen.
Hent folder om hygiejnierering: Her

Skriv til os

Vil du have et uforpligtende tilbud eller bare har et spørgsmål, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig!