DK EN

Jordbrugskalk

Jordbrugskalk – dankalk K/S & landbrug hører sammen

Da dansk landbrug for mange år siden begyndte at mergle markerne for, at nedsætte deres surhedsgrad og give bedre udnyttelse af jordens næringsstoffer, var kalk stort set ensbetydende med kalkholdigt ler.

I dag er situationen anderledes. Øget kendskab til planternes vækstfaktorer har sammen med special afgrøder og intensiv dyrkning stillet nye krav til kalktilførsel.

Kalk i landbrugsjorden

-et multifunktionelnæringssstof

Landbrugsjorden skal kalkes regelmæssigt for at sikre udbytte, kvalitet og jordstruktur, da dyrkningen til stadighed forarmer jordbunden.
Jordens surhedsgrad/kalktilstand kan bestemmes i jordprøver og udtrykkes ved reaktionstallet (Rt).
Et for lavt reaktionstal i forhold til jordtypen giver således en usikkerplantedyrkning.

Hvor meget kalk skal der tilføres?

Det gennemsnitlige forbrug af kalk på landbrugsjorden er 600-1200 kg pr. ha. pr. år.
Hvor Rt ligger i det rigtige interval, tilføres der 2 tons jordbrugskalk hvert 4.-6 år til vedligeholdelse.
Hvor Rt er under det tilstræbte niveau, skal jorden opkalkes. En tommelfingerregel er, at der skal tilføres mellem 0,5-1,0 tons kulsur kalk for at øge reaktionstallet med 0,1 enhed. Største mængde på lerjorde og humusjorde.

Hvornår kan der kalkes?

Kalk kan tilføres hele året. kalk skader ikke boksende afgrøder. Optimalt og mest praktisk er det dog at tilføre kalk efter høst i efteråret eller i det tidlige forår før afgrødeetablering.
Tilfør gerne kalk 2 år før den mest følsomme afgrøde i sædskiftet

Jordbrugskalk – Specialprodukter til ind- & udland

I dag tilbyder dankalk K/S en lang række specialprodukter inden for jordbrugskalk; ikke blot til landbruget, men også til golfbaner og græsplæner. Den danske kvalitet er velkendt, og dankalk eksporterer i stigende grad bl.a. højreaktiv jordbrugskalk.

dankalk K/S disponerer selv over det skrivekridt, som anvendes til jordbrugskalk, og via privathavnen i Aggersund bliver der importeret bl.a. dolomitkalk, der forædles til Magnesiumkalk.

Skriv til os

Vil du have et uforpligtende tilbud eller bare har et spørgsmål, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig!