Kvalitet

Kvalitet hos Dankalk K/S

Kvalitetstyring

Hos dankalk er vi fast forankret i troen på at kvalitet er fremtidens bærende medie. Derfor har vi valgt at implementere kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 til sikring af vores velkendte høje kvalitet. Alle vores produkter og services udvikles på basis af de nyeste og mest innovative teknologier med et eneste overordnet formål:

– At skabe forretningsmæssig værdi for vores kunder.

At opretholde den høje kvalitet er et must for dankalk.

Kvalitets- og miljø politik

Det er hermed dankalk K/S’ mål, at alle ledelse systemer for kvalitet, miljø, energi og arbejdsmiljø integreres i forretningsbeslutninger på alle niveauer i virksomheden. Der foretages løbende forbedringer af ledelse systemer ved hjælp af udarbejdelse af og opfølgning på virksomhedsmål, afdelingsmål og personlige mål.

HACCP – GMP+ B1

dankalk K/S er certificeret iht. GMP+ B1.
Vores foderkridt lever op til dansk lovgivning og HACCP principperne(Hazard Analysis and Critical Control Point) som er en metode, der sikrer høj fødevaresikkerhed ved at man undersøger alle trin i produktionen af fødevarer – fra råmaterialer, gennem hele produktionsprocessen og frem til produktet spises.

For hvert trin identificeres de risikofaktorer, der kan skade forbrugeren og det vurderes, hvilke af disse risikofaktorer, det er absolut nødvendigt at styre, for at dyrene ikke skades, når de indtager produktet.

Der fokuseres på følgende grupper af risikofaktorer:

  • Biologiske – f.eks. salmonella, campylobacter og virus
  • Kemiske – f.eks. mykotoksiner, pesticider, allergener,
  • rengørings-/desinfektionsmidler
  • Fysiske – f.eks. glas. metal, træ

Dernæst fastlægges det, hvordan og i hvilke trin risikofaktorerne skal styres. Det er disse trin, der kaldes de kritiske styringspunkter (CCP) og de samles i en HACCP-plan.

I HACCP-planen angives det, hvordan en nøje styring og overvågning af hvert CCP skal foretages og når HACCP-planen føres ud i livet, kan fødevaresikkerheden styres effektivt.