Industri – betocarb og kalkfiller

Beton, asfalt og anden industri

Kalk til industrielle produkter: Betocarb og kalkfiller

Dankalk leverer kalk af høj kvalitet til produktion af bl.a. beton, asfalt og maling. Funktionen af kalkprodukterne kan være alt fra at fungere som filler eller pigment til at øge styrken af det endelige produkt. Se herunder om du kan få gavn af at anvende et af vores produkter såsom betocarb eller kridt- og kalkfiller.

For information om industriel spildevandsrensning eller røggasrensning se henholdsvis Spildevand eller Røggasrensning.

Røggasrensning af biogas med nutriox mod svovlbrinte

Læs mere om Betocarb og kalkfiller her

I punktmenuen herunder, trykker du på det produkt, du vil læse mere om.

Betocarb

Beton – BETOCARB® Til betonindustri

– Til beton, CE-mærket iht. EN 12620

Certifkat iht. EN 12620
Download Brochure

Betonproduktion

Dankalk K/S anbefaler brugen af BETOCARB® i alle typer beton produktion.

BETOCARB ® er produceret i Danmark i en veldefineret og kontrolleret industriel proces. Derudover er BETOCARB ® er fremstillet tilkontrollerede specifikationer, såsom finhed, partikelstørrelse fordeling ogCaCO3 indhold.

BETOCARB ® er specielt fremstillet i en række partikelstørrelser som yder omkostningseffektive resultater i forskellig beton produkter. Produktet anvendes i SCC /selvkompakterende betonblandinger, betonmurværk, betonblokke, brolægning,betontagsten, fliser, ready-mix og i sprøjtebetonblandinger.

BETOCARB ® udfører to funktioner i beton:

1. Calciumioner (Ca + +) af BETOCARB ® bidrager til at fremskynde krystalliserings- processen af calcium-silikat-hydrat faserne (C-S-H) inden for de første 10 timer. De fine partikler og calciumioner giver reaktionssteder til højere tidlig hydrering og mere komplet cement hydrering. BETOCARB ® virker som en katalysator, der giver en betydelig stigning i tidlig styrke.

2. Få den perfekte kornkurve.

Den fine partikelstørrelsesfordeling af BETOCARB® giver optimal partikel pakning til udfyldning af mellemrummene mellem de grovere materialer i betonblanding.

 • BETOCARB ® giver en høj tidlig styrke til præfabrikerede elementer, murerarbejde og sprøjtebeton
 • Forbedrer fastheden og egenskaben af frisk beton
 • Forbedrer partikel pakningen / tætheden i mørtel pastaen, øger densiteten, forbedrer komprimering og holdbarheden
 • Mindsker vand / (cement + BETOCARB ®) forholdet, fordi BETOCARB ®ikke øger vand behovet, hvormed den mekaniske styrke af beton øges
 • Mindsker antallet af slaghuller og reducerer ”kridtning”, hvormed det æstetiske udseende forbedres
 • Giver en lysere farve, som ofte er ønskeligt i arkitektonisk beton, præfabrikerede paneler og murværk
 • Den øgede densitet og reduceret porøsitet reducerer eller fjerner risikoen for udblomstring i fabriksstøbt murværk
 • Væsentlig forbedring af virkningsgraden fra tilsætningsstoffer
 • Forbedrer pumpebarheden og formbarheden af beton og reducerer slid på pumpe og dyse slitage på pumpe blander og sprøjtebeton blander
 • Ved at optimere blandingen med BETOCARB ® kan der realiseres besparelser ved at reducere andre materialer med højere omkostninger
 • Ved at optimere blandingen med BETOCARB ® kan cementindholdet reduceres hvormed der opnås en reducering af CO2 udledningen per kubikmeter produceret beton

F-6 kalkfiller

CaCO3 – kalkfiller til beton industrien

F-6 Mineralkridt

Produktet er fremstillet af skrivekridt, som knuses, tørres, pulveriseres og sigtes.

F-6 Mineralkridt er et finpartiklet produkt der fungerer særdeles godt som filler i beton.
Industrikridt anvendes bl.a. i tagpap, spartelmasse, gummi, plastik, maling, asfalt og i den kemiske industri.

F6-asfaltfiller

CaCO3 – asfaltindustri

F-6 asfaltfiller

Produktet er fremstillet af skrivekridt, som knuses, tørres, pulveriseres og sigtes.
F-6 asfaltfiller er en anelse grovere end F-6 filler og er tilpasset produktionen af asfalt. Produktet anvendes også som filler i tørmørtel.

Dankalk K/S arbejder tæt sammen med industrien

Dankalk har siden 1960’erne samarbejdet med industrien om udvikling af kridtbaserede produkter, kaldet kalkfiller.

Kalkfiller er et generelt udtryk for kalkbaserede produkter anvendt til industrier i bred forstand. Kalkfiller findes i forskellige udgaver.

Det betyder, at vi i dag kan tilbyde en lang række specialprodukter med en høj grad af forædling.

Gennem det stærke samarbejde er industrien blevet blandt Dankalks største aftagere af kalk og kridt, og vi forventer, at vi i fremtiden vil se endnu flere nye anvendelsesområder for disse produkter.

Kalk og kridt er meget fleksible produkter med stort potentiale, og vi tror på at en større grad af specialiseret produktforarbejdning vil åbne nye markeder. Derfor ser vi frem til et fortsat udviklingssamarbejde med virksomheder og brancher inden for industrien og ikke mindst vores medejer OMYA, der er stærk i industrikalk segmentet.

Dankalk udvikler løbende – i samarbejde med en række virksomheder – nye kridtbaserede produkter til industrien.

Her benyttes det forædlede materiale hovedsageligt som neutralt, ensartet fyldstof. Kalk og kridt har samtidig den fordel, at det er billigt, let at transportere og nemt at håndtere.