DK EN

Industri & Produkter

dankalk K/S arbejder tæt sammen med industrien

dankalk K/S har siden 1960’erne samarbejdet med industrien om udvikling af kridtbaserede produkter. Det betyder, at vi i dag kan tilbyde en lang række specialprodukter med en høj grad af forædling.

Gennem det stærke samarbejde er industrien blevet blandt dankalk K/S’ største aftagere af kalk og kridt, og vi forventer, at vi i fremtiden vil se endnu flere nye anvendelsesområder for disse produkter.

Kalk og kridt er meget fleksible produkter med store potentialer, og vi tror på at en større grad af specialiseret produktforarbejdning vil åbne nye markeder.
Derfor ser vi frem til et fortsat udviklingssamarbejde med virksomheder og brancher inden for industrien og ikke mindst medejeren OMYA, der er stærk i industrikalk segmentet.

dankalk K/S udvikler løbende – i samarbejde med en række virksomheder – nye kridtbaserede produkter til industrien.

Her benyttes det forædlede materiale hovedsageligt som neutralt, ensartet fyldstof. Kalk og kridt har samtidig den fordel, at det er billigt, let at transportere og nemt at håndtere.

Skriv til os

Vil du have et uforpligtende tilbud eller bare har et spørgsmål, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig!
Nedenfor kan du se og læse mere om de produkter dankalk leverer indenfor industri.

Alpine Fin - anden industri

CaCO3  – Anden industri

Alpine Fin er et meget finkornet kridtprodukt som er særdeles velegnet som fyldstof i gummi industrien, i specielle asfalt produkter og spartelmasse produktion samt tagpap, gummi, plastik og i den kemiske industri.

Alpine Fin - betonindustri

Alpine Fin – betonindustri

ACaCO3
CE 12620 filler aggregate for concrete

Alpine Fin er et meget finkornet kridtprodukt som er særdeles velegnet som filler i beton, i specielle asfalt produkter og spartelmasse produktion.

dankalk leverer følgende kridt- og kalkprodukter til industrielle formål:

 • F- 6 Asfaltfiller
 • F-10 Filler
 • F-12 Filler
 • Alpine Fin
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • danchalk®
 • danchalk® P
 • danchalk® PC

Industrikridt anvendes bl.a. i tagpap, spartelmasse, gummi, plastik, maling, asfalt og i den kemiske industri.

 • Plastindustri
 • Asfaltindustri
 • Betonindustri

Brændt Kalk - anden industri

CaO – Anden industri

Brændt kalk fremstilles ved brænding af kalksten ved en temperatur på 1100-1200oC. Ved brændingen uddrives kuldioxid (CO2) af kalkstenen (CaCO3), og der dannes brændt kalk (CaO).

dankalk leverer følgende kridt- og kalkprodukter til industrielle formål:

 • F- 6 Asfaltfiller
 • F-10 Filler
 • F-12 Filler
 • Alpine Fin
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • danchalk®
 • danchalk® P
 • danchalk® PC

Industrikridt anvendes bl.a. i tagpap, spartelmasse, gummi, plastik, maling, asfalt og i den kemiske industri.

 • Plastindustri
 • Asfaltindustri
 • Betonindustri

Danchalk P - PC Plastindustri

CaCO3 – Plastindustri

dankalk udvinder kridt under grundvandspejlet. Dette opslemmes, renses og findeles. På denne måde kan der oparbejde meget fine kridtprodukter med 97-98 % CaCo3 og en partikkelstørelse på under 10 µm. Dette produkt kan i tørret form, yderligere mikroniseret og anvendes som fyldstof i forskellige plastprodukter, herunder bl.a. polyvinylclorid (PVC), Polyethylen (PE) og polypropylen (PP).

Aalborg Universitet Esbjerg har lavet projekter for dankalk på og konklusionen heraf er, at det kan lade sig gøre at indarbejde ca. 25 % danchalk® P i polypropylen og ca. 35 % coatet danchalk (danchalk® PC) i polypropylen, på helt konventinelle ekstrudere.
Ved anvendelse i ekstrudere med f.eks. sidefeedere kan mængderne øges.

Coatningsmidlet som dankalk anvender er stearate (stearinsyre) og coatningsmængden er 2 %. Årsagen til at man anvender stearate er at det er et smørremiddel, der anvendes alligevel i sprøjtestøbeprocesser, og det giver overfladen på kridtpartiklerne en bedre opblandingsevne med plastmaterialet og samtidig beskytter ekstruderen mod slid, da stearaten virker som smørremiddel.

Danchalk® Plast - anden industri

CaCO3 – Anden industri

Ddankalk udvinder kridt under grundvandspejlet. Dette opslemmes, renses og findeles. På denne måde kan der oparbejde meget fine kridtprodukter med 97-98 % CaCo3 og en partikkelstørelse på under 10 µm. Dette produkt kan i tørret form, yderligere mikroniseret og anvendes som fyldstof i forskellige plastprodukter, herunder bl.a. polyvinylclorid (PVC), Polyethylen (PE) og polypropylen (PP).

Aalborg Universitet Esbjerg har lavet projekter for dankalk på og konklusionen heraf er, at det kan lade sig gøre at indarbejde ca. 25 % danchalk® P i polypropylen og ca. 35 % coatet danchalk (danchalk® PC) i polypropylen, på helt konventinelle ekstrudere. Ved anvendelse i ekstrudere med f.eks. sidefeedere kan mængderne øges. Coatningsmidlet som dankalk anvender er stearate (stearinsyre) og coatningsmængden er 2 %. Årsagen til at man anvender stearate er at det er et smørremiddel, der anvendes alligevel i sprøjtestøbeprocesser, og det giver overfladen på kridtpartiklerne en bedre opblandingsevne med plastmaterialet og samtidig beskytter ekstruderen mod slid, da stearaten virker som smørremiddel.

danchalk® kan anvendes i produktion af PVC, gummi, plast, maling og keramik og til effektiv rensning af røggas.
dankalk leverer følgende kridt- og kalkprodukter til industrielle formål:

 • F- 6 Asfaltfiller
 • F-10 Filler
 • F-12 Filler
 • Alpine Fin
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • danchalk®
 • danchalk® P
  danchalk® PC

Industrikridt anvendes bl.a. i tagpap, spartelmasse, gummi, plastik, maling, asfalt og i den kemiske industri.

 • Plastindustri
 • Asfaltindustri
 • Betonindustri

F-10 Mineralkridt - anden industri

CaCO3 – anden industri

F-10 Mineralkridt
Produktet er fremstillet af skrivekridt, som knuses, tørres, pulveriseres og sigtes. Mineralkridt er meget støvfattig 0 – 1,2 mm

Mineralkridt F-10 anvendes i dag til pH regulering i spagnumprodukter.

dankalk udvikler løbende – i samarbejde med en række virksomheder – nye kridtbaserede produkter til industrien. Her benyttes det forædlede materiale hovedsageligt som neutralt, ensartet fyldstof, som pH-regulator. Kalk og kridt har samtidig den fordel, at det er billigt, let at transportere og nemt at håndtere.
dankalk leverer følgende kridt- og kalkprodukter til industrielle formål:

 • F- 6 Asfaltfiller
 • F-10 Filler
 • F-12 Filler
 • Alpine Fin
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • danchalk®
 • danchalk® P
 • danchalk® PC

Industrikridt anvendes bl.a. i tagpap, spartelmasse, gummi, plastik, maling, asfalt og i den kemiske industri.

 • Plastindustri
 • Asfaltindustri
 • Betonindustri

F-12 Mineralkridt - anden industri

CaCO3 – anden industri

F-12 Mineralkridt
Produktet er fremstillet af skrivekridt, som knuses, tørres, pulveriseres og sigtes.

F-12 Mineralkridt er et grovpartiklet produkt der reagerer med røggassen. Den er særdeles velegnet i et Fluidbed-kedelanlæg. Ligeledes anvendes F-12 Mineralkridt til juletræs dyrkning for pH-regulering.

dankalk leverer følgende kridt- og kalkprodukter til industrielle formål:

 • F- 6 Asfaltfiller
 • F-10 Filler
 • F-12 Filler
 • Alpine Fin
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • danchalk®
 • danchalk® P
 • danchalk® PC

Industrikridt anvendes bl.a. i tagpap, spartelmasse, gummi, plastik, maling, asfalt og i den kemiske industri.

 • Plastindustri
 • Asfaltindustri
 • Betonindustri

F-6 Filler - anden industri

CaCO3 – anden industri

F-6 Mineralkridt
Produktet er fremstillet af skrivekridt, som knuses, tørres, pulveriseres og sigtes.

F-6 Mineralkridt er et finpartiklet produkt der reagerer med røggassen. Den er særdeles velegnet i et Fluidbed-kedelanlæg. Ligeledes anvendes F-6 Mineralkridt til juletræs dyrkning for pH-regulering.
Industrikridt anvendes bl.a. i tagpap, spartelmasse, gummi, plastik, maling, asfalt og i den kemiske industri.

F-6 Filler til asfalt - asfaltindustri

CaCO3 – asfaltindustri

F-6 Filler
Produktet er fremstillet af skrivekridt, som knuses, tørres, pulveriseres og sigtes.
F-6 Mineralkridt anvendes også som filler i tørmørtel.

Flydende jernsulfat/Hydratkalk - betonindustri

FeSO4 – betonindustri

På beton-markedet findes der forskellige cementtyper. Det dansk producerede er cromneutraliseret. I de typer som ikke er neutraliseret, kan man anvende flydende jernsulfat som tilsætning i selve betonblanderen og derved opnå cromneutralisering.
Flydende jernsulfat er certificeret iht. DS 481:1999 (Dansk Beton Certificering)

Hydratkalk - asfaltindustri

FeSO4 – betonindustri

På beton-markedet findes der forskellige cementtyper. Det dansk producerede er cromneutraliseret. I de typer som ikke er neutraliseret, kan man anvende flydende jernsulfat som tilsætning i selve betonblanderen og derved opnå cromneutralisering.
Flydende jernsulfat er certificeret iht. DS 481:1999 (Dansk Beton Certificering)

NUTRIOX® 45 % (Calciumnitrat) - industri

Industri

NUTRIOX® 45 % Calciumnitrat forbygger effektivt dannelse af Svovlbrinte i kloak- og spildevandssystemer, slagteriers destruktionsaffald og diverse tanke til genbrugsvand.

NUTRIOX® 45 % Calciumnitrat forhindrer dannelse af septiske forhold ved en naturlig biologisk anoxisk proces. Desuden fjerner den allerede dannet Svovlbrinte ved oxidation.
Processen efterlader ingen skadelige rest stoffer.
NUTRIOX® 45 % Calciumnitrat er temperatur stabil og samtidig simpel at opbevare, håndtere og dosere.

Se annonce

Lad dankalk udregne doseringsforslag til dit spilde-, genbrugsvand eller destruktionsaffald.