Hvem ejer os?

DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab) er Danmarks største grovvarevirksomhed

Vi er ejet af DLG og OMYA

DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab) er Danmarks største grovvarevirksomhed og har et landsdækkende net af forretninger.

DLG er et andelsselskab og dermed ejet og ledet af medlemmerne.

DLG har pr. 1. juni 2008 dannet partnerskab med den familieejede koncern Omya. Det vedrører Dankalk K/S, hvor ejerfordelingen er 56 pct. til DLG og 44 pct. til Omya.
Omya, der er blandt verdens største producenter af calciumcarbonat, er leverandør til bl.a. plast-, gummi-, maling- og papirindustrien. Koncernen har hovedsæde i Oftringen i Schweiz og har afdelinger i over 50 lande. Omya beskæftiger over 8.300 medarbejdere.

DLG har valgt denne strategi for at øge vidensniveauet om kalk i det nordjyske datterselskab og dermed sikre en fortsat positiv udvikling af Dankalk K/S.

DLG’s hovedopgave er at forsyne danske landmænd med foder, sædekorn, gødning, jordbrugskalk og planteværn og aftage landbrugets afgrøder efter høst.

DLG er således en af landets største eksportører af maltbyg, sædekorn, foder –og brødkorn, rapsfrø og foderærter.

DLG har egne produktionsanlæg, hvor der produceres sædekorn og foder til svin, kvæg, fjerkræ og heste. Gennem en række datterselskaber og tilknyttede selskaber er DLG involveret i aktiviteter, som ligger i naturlig forlængelse af grovvareaktiviteterne.

Læs mere på www.dlg.dk