DK EN

Mangler du kalk til dine fjerkræ?

Vi anbefaler Kalkskaller

– En vigtig calcium kilde både til høns og andet fjerkræ

Kalkskaller, er fremstillet af af Koral og Bryozokalk, som er ren naturprodukt, og som har en kornstørrelse på 1-3 mm og indeholder 37,8% Calcium

Kalkskaller er godkendt til økologi

Fjerkræ har et behov for daglig tilførsel af mineralstoffer. Af de 15 – 20 aktuelle mineralstoffer, udgør calcium, (Ca), fosfor, (P), natrium (Na) og mangan (Mn) nogle af de vigtigste mineraler.

Calcium er det mineralstof, der dagligt skal tilføres i størst mængde og i rigtig kvalitet for at give de ønskede resultater.For lidt og for meget calcium kan resultere i problemer, det er derfor vigtigt, at den daglige tildeling af calcium svarer til dyrenes behov i relation til alder og ydelse.

Til dyr i vækst som slagtekyllinger og levekyllingeopdræt er det daglige behov for calcium ca. 1 % af den daglige foderration. Slagtekyllinger og levekyllinger tildeles typisk calcium i form af foderkridt i pulverform, produceret af en råvare af god kvalitet og med høj Ca-tilgængelighed.

Til æglæggende høner er kravene til den daglige tildeling af calcium store. Nutidens æglæggere har en ægydelse i mange måneder på over 90 % lægning, dvs. mange høner ligger eet æg hver dag. En æggeskal vejer ca. 5 – 6 gram, og består så godt som udelukkende af kalk (calciumkarbonat). Det daglige calciumbehov ligger derfor omkring 3,5-4,5 % af den daglige foderration.

Calciummangel afledt af for lille tildeling eller anvendelse af forkert calciumkilde kan bevirke faldende ægydelse og tyndskallede æg. For at give hønen den bedste mulighed for at optage den nødvendige daglige mængde calcium, er det vigtigt, at calcium tildeles i form af en calciumkilde, der er til rådighed i hele døgnet. Hønen optager kun foder i en del af døgnet, og man forsyner derfor hønen bedst ved at give calcium i form af både små og store partikler. De små partikler tildeles typisk som fint formalet foderkridt.

Store partikler har igennem en årrække i Danmark været tildelt i form af østersskaller eller muslingeskaller, hvor man i andre lande typisk har anvendt kalksten i forskellig kvalitet. dankalk har igennem en periode haft fokus på at finde den mest velegnede calciumkilde til at dække behovet for de grove partikler. Østersskaller har tidligere været den foretrukne kilde, men ændringer af produktet har nødvendiggjort en fornyet vurdering. Med baggrund i aktuelle analyseforhold på en lang række produkter, har dankalk vurderet, at den aktuelt bedste calciumkilde til æglæggende høner, er en kombination at foderkridt og kalkskaller.

Kalkskaller vil fremover indgå i foderblandinger til æglæggere sammen med foderkridt, ligesom produktet fremover vil blive forhandlet som råvare, der kan anvendelse som supplement til fuldfoder eller hvis hønerne fodres med tilskudsfoder og korn.

Skriv til os

Vil du have et uforpligtende tilbud eller bare har et spørgsmål, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig!