Foderkomponenter

Mangler du kalk til din besætning?

Foderkridt og kalk til foderproduktion

Kvaliteten af Dankalks foderkridt, mineralkridt og kalkskaller sikrer højt optag og derfor også høj udnyttelsesgrad af den anvendte kalk og kridt. Du kan læse mere om vores foderprodukter på denne side. Tryk på produktet, du ønsker at læse mere om, nedenfor.

Se også vores andre produkter til landbrug.

Foderkridt og kalkskaller til landbrug

Foderkridt

CaCO3 – Foderkridt til landbrug

Produktet fremstilles af skrivekridt, som knuses, tørres, pulveriseres og sigtes.

Foderkridt anvendes i dag som Calcium-kilde i dyrefoder. Da foderkridten fra Dankalk er meget let optagelig i dyrenes tarme har produktet en meget høj udnyttelsesgrad.

Mineralkridt

Mineralkridt – F10

Mineralkridt – F12

CaCo3 – Landbrug

F-12 Mineralkridt

Produktet fremstilles af skrivekridt, som knuses, tørres, pulveriseres og sigtes. Mineralkridt F-12 har en grovere struktur end Foderkridt og Mineralkridt F-10. Mineralkridt F-12 anvendes i dag som kalcium kilde i dyrefoder.

Kalkskaller til høns

Vi anbefaler Kalkskaller

– En vigtig calciumkilde til høns og andet fjerkræ

Kalkskaller er dannet naturligt af Koral og Bryozokalk. Produktet har en kornstørrelse på 1-3 mm og indeholder 37,8% Calcium

Kalkskaller er godkendt til økologi

Fjerkræ har et behov for daglig tilførsel af mineralstoffer. Af de 15 – 20 aktuelle mineralstoffer, udgør calcium, (Ca), fosfor, (P), natrium (Na) og mangan (Mn) nogle af de vigtigste mineraler.

Calcium er dét mineralstof, der dagligt skal tilføres i størst mængde og i rigtig kvalitet for at give de ønskede resultater. For lidt og for meget calcium kan resultere i problemer, det er derfor vigtigt, at den daglige tildeling af calcium svarer til dyrenes behov i relation til alder og ydelse.

Til dyr i vækst som slagtekyllinger og levekyllinger er det daglige behov for calcium ca. 1 % af den daglige foderration. Slagtekyllinger og levekyllinger tildeles typisk calcium i form af foderkridt i pulverform, produceret af en råvare af god kvalitet og med høj calcium-tilgængelighed.

Til æglæggende høner er kravene til den daglige tildeling af calcium store. Nutidens æglæggere har en ægydelse i mange måneder på over 90 % lægning, dvs. mange høner ligger ét æg hver dag. En æggeskal vejer ca. 5 – 6 gram, og består næsten udelukkende af kalk (calciumkarbonat). Det daglige calciumbehov ligger derfor omkring 3,5-4,5 % af den daglige foderration.

Bekæmp calciummangel med foderkridt og kalkskaller

Calciummangel afledt af for lille tildeling eller anvendelse af forkert calciumkilde kan bevirke faldende ægydelse og tyndskallede æg. For at give hønen den bedste mulighed for at optage den nødvendige daglige mængde calcium, er det vigtigt, at calcium tildeles i form af en calciumkilde, der er til rådighed i hele døgnet. Hønen optager kun foder i en del af døgnet, og man forsyner derfor hønen bedst ved at give calcium i form af både små og store partikler. De små partikler tildeles typisk som fint formalet foderkridt.

Store partikler har igennem en årrække i Danmark været tildelt i form af østersskaller eller muslingeskaller. I andre lande har man typisk anvendt kalksten i forskellig kvalitet. Dankalk har igennem en periode haft fokus på at finde den mest velegnede calciumkilde til at dække behovet for de grove partikler. Østersskaller har tidligere været den foretrukne kilde, men ændringer af produktet har nødvendiggjort en fornyet vurdering. Med baggrund i aktuelle analyseforhold på en lang række produkter, har Dankalk vurderet, at den bedste calciumkilde til æglæggende høner, er en kombination at foderkridt og kalkskaller.

Kalkskaller vil fremover indgå i foderblandinger til æglæggere sammen med foderkridt. Produktet vil ligeledes fremover blive forhandlet som råvare, der kan anvendelse som supplement til fuldfoder eller hvis dyrene fodres med tilskudsfoder og korn.