Bæredygtighed

Dankalks ambition for reducering af CO2 er at opnå en 50% reduktion i 2030 i forhold til 2016 udledningen.

Produktionen af kalk produkter er en proces der kræver store mængder energi, både til oparbejdning og forarbejdning men især til den efterfølgende tørringsproces. For at opfylde disse mål er en løbende tilpasning og fornyelse af produktionsanlægget en nødvendighed. Dankalk har udarbejdet en plan for dette i en såkaldt roadmap, der beskriver hvordan disse mål kan indfries.

Dankalks kunder kan derfor være sikre på, at man med dankalk som samarbejdspartner har valgt en partner, der har ambitioner om at producerer kalk- og kridtprodukter under hensyntagen til at belaste miljøet mindst muligt med CO2.

Som datterselskab i DLG Group indgår dankalk som en del af denne. DLG Group stiller krav til alle led i værdikæden samt socialt ansvar og bæredygtighed (CSR). DLG Group arbejder strategisk med social ansvarlighed og bæredygtighed. Det betyder, at indsatsen er prioriteret indenfor 3 områder, der er kritiske for forretningen og hvor effekten af indsatsen er størst:

  • Ansvarlig virksomhed – bl.a. antikorruption, menneskerettigheder samt ansvarlig leverandørstyring.
  • Ressourceeffektivitet – bl.a. miljø, energi og klima.
  • Mennesker i DLG Group – bl.a. diversitet, uddannelse og arbejdsmiljø.
  • Der er oprettet arbejdsgrupper med ledende medarbejdere, der har som ansvar at udforme og implementere initiativer inden for hver af de 3 fokusområder.

CSR-politikken i DLG Group tager udgangspunkt i Global Compact, DLG Groups kerneværdier og den grundlæggende tilgang til social ansvarlighed, nemlig at indsatsen skal være strategisk, væsentlig og praktisk.