Leverandør af kalk

Kalk- og kridt produkter
samt funktionel kemi og faglig sparring

Vi har i over 100 år brudt kalk i Danmark

Dankalk har siden 1960’erne samarbejdet med industrien om udvikling af kridtbaserede produkter. Det betyder, at vi i dag kan tilbyde en lang række specialprodukter med en høj grad af forædling. Vi leverer kalk til landbruget, produktionsvirksomheder og forbrændingsanlæg i både ind- og udland. Dankalks produktsortiment indeholder også kemi og hjælpestoffer til miljøsektoren. Vi leverer blandt andet foderkridt, hydratkalk, kalkfiller, aktiv kul og Nutriox. Derudover kan vi også hjælpe med diverse polymerer og belægningshæmmere til rensningsanlæg og biogasproduktion.

Hjælper dig med:

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på vores produkter

Brug formularen herunder til at kontakte os eller ring til os på +45 33 68 74 00

Leverandør af kalk og aktivt kul

Dankalk er også leverandør af aktivt kul. Aktivt kul anvendes til polering af spildevand, biogas og røggasser. Spildevand fra renseanlæg, industrivirksomheder og biogasanlæg filtreres ofte med aktivt kul for at fjerne svært nedbrydelige komponenter (f.eks. organiske mikroforureninger). Det kan også anvendes til filtrering af biogas eller røggasser fra forbrændingsanlæg og industrier i bred forstand, hvor formålet er at rense gassen for små mængder af kritiske stoffer (f.eks. svovlbrinte).

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.