dankalk k/s Vi leverer årligt over 600.000 tons kridt- og kalkprodukter Til både landbrug, industri og miljø både i ind og udland.​ Kontakt os Læs mere
Leverandør af kalk

Foderkridt, hydratkalk, jordbrugskalk, kalkfiller, polymer, jernklorid, nutriox, belægningshæmmere og skumdæmpere.

Vi har i over 100 år brudt kalk i Danmark

Dankalk har siden 1960’erne samarbejdet med industrien om udvikling af kridtbaserede produkter. Det betyder, at vi i dag kan tilbyde en lang række specialprodukter med en høj grad af forædling. Vi leverer kalk til landbruget, produktionsvirksomheder og forbrændingsanlæg i både ind- og udland. Dankalks produktsortiment indeholder også kemi og hjælpestoffer til miljøsektoren.

Hjælper dig med:

 • Foderkridt
 • Hydratkalk
 • Jordbrugskalk
 • Miljøkalk
 • Aktiv kul
 • Betocarb
 • Kalk
 • Kalkfiller
 • Røggasrensning
 • Havekalk
 • Biogas
 • Svovlbrinte
 • Polymer – Praestol, Zetag, Magnafloc, mm.
 • Jernklorid
 • Nutriox

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på vores produkter

Kontakt os med formularen herunder eller ring til os på +45 33 68 74 00

Leverandør af aktiv kul

Dankalk er også leverandør af aktiv kul. Aktiv kul anvendes til polering af spildevand, biogas og røggasser. Spildevand fra renseanlæg, industrivirksomheder og biogasanlæg filtreres ofte med aktiv kul, for at fjerne svært nedbrydelige komponenter (f.eks. organiske mikroforureninger). Det kan også anvendes til filtrering af biogas eller røggasser fra forbrændingsanlæg og industrier i bred forstand, hvor formålet er at rense gassen for små mængder af kritiske stoffer (f.eks. svovlbrinte).

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.